Optimaal binnenklimaat

Een optimaal en gelijkmatig stalklimaat is zowel in de varkens-, runder- als ook in de pluimveehouderij de basis voor een gezonde diergerichte veehouderij. Het is van doorslaggevend belang voor de groei en de opbrengst van de dieren. Een ongunstig stalklimaat vertraagt de groei en de gewichtstoename van dieren; leidt tot vruchtbaarheidsproblemen, ziektes aan de ademhalingsorganen en gedragsstoornissen en kan schadelijk zijn voor de productiviteit van de veehouderij. Door goed te isoleren kan het binnenklimaat veel beter gereguleerd worden en dat leidt tot een hoger dierwelzijn. De kwaliteit van de (warmte-)isolatie heeft een grote invloed op het stalklimaat. Dat geldt zowel in de winter, om warmteverlies te voorkomen, als in de zomer wanneer hitte buiten de stal moet worden gehouden. Hoe beter de isolatie, dus de verwerking ervan en de kwaliteit van het materiaal, hoe beter het binnenklimaat gestuurd kan worden.

Niet alleen in stallen, maar ook in bewaarplaatsen is een constante temperatuur van groot belang. Hoe constanter de temperatuur, hoe minder schommelingen er optreden en hoe beter het binnenklimaat is. Dat zorgt er weer voor dat de houdbaarheid van de producten verlengd wordt.

Isolatie voor een optimaal binnenklimaat

De gelijkmatige en naadloze isolatie met Isofekt®PLUS spuitschuim zorgt ervoor dat de isolatie lucht- en winddicht is. Ook kan het vochtgehalte goed gereguleerd worden. Dat is belangrijk voor het welzijn van vee en de houdbaarheid van groente en fruit. Bij het binnenklimaat gaat het niet alleen om de temperatuur in de stal of hal, maar ook om het vochtgehalte, de samenstelling van de stallucht, de luchtbeweging en –snelheid en de verlichting. Niet alle factoren zijn met isolatie te sturen, maar de meeste wel. Vooral temperatuur is een belangrijke factor en die is gemakkelijk te beïnvloeden door een goede isolatie aan te brengen. Het isoleren van uw stal of bewaarplaats is daarom essentieel.