Stalisolatie tegen stankoverlast

18 juni 2015 – Uit onderzoek van Nivel dit voorjaar is gebleken dat mensen die in de buurt van een boerderij met veel varkens, kippen of koeien wonen stankoverlast kunnen ervaren en hierdoor gezondheidsklachten hebben. Stankoverlast is erg vervelend. Door stallen naadloos te isoleren, wordt dit probleem grotendeels verholpen.

De stankoverlast leidt op twee manieren tot klachten voor de gezondheid. Ten eerste kunnen tezamen met de mestgeur irriterende stoffen in de omgeving worden verspreid en daarnaast kan de stank leiden tot chronische stress. Opmerkelijk is dat mensen die meer stankoverlast ervaren het idee hebben dat ze dichter bij de veehouderijbedrijven wonen dan ze werkelijk doen.

Stalisolatie gaat stankoverlast tegen. Door een stal naadloos te isoleren, kan er weinig geur ontsnappen en wordt er buiten de stallen nog maar weinig vernomen van de nare geur. Ervaart u dit probleem in uw bedrijf en bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor stalisolatie? Neem contact met ons op!