Isolatie voor optimaal binnenklimaat in hal of stal

Voor een grote groep agrariërs lijkt het beheersen van het klimaat in de warme zomer- of koude winterdagen een onoplosbaar probleem. Isolatie helpt bij het constanter maken van het klimaat in een agrarische hal of stal en gaat daarnaast extreme temperatuurverschillen tegen.

In een stal zonder luchtdichte isolatie zal vee snel last krijgen van hittestress. Bij koeien bijvoorbeeld gebeurt dit wanneer de temperatuur boven de 20 OC komt. Hun mate van comfortgevoel hangt ook af van de luchtvochtigheid. Bij een luchtvochtigheid van 50% hebben koeien al last van hittestress. De koe wil dan haar warmte kwijt en gaat minder eten (tot wel 25 %), minder herkauwen en meer liggen met als gevolg een daling van productie. De algehele gezondheid komt in gevaar wanneer een koe hittestress ervaart.

Hittestress tegengaan met isolatie

Om hittestress tegen te gaan, is het van belang om de temperatuur in de stal niet te hoog laten oplopen en te zorgen dat het klimaat zoveel mogelijk constant is. Goede ventilatie en isolatie zijn hiervoor vereisten. Dakisolatie bijvoorbeeld zorgt ervoor dat de warmte van buiten niet teveel doordringt in de stal. Het kan met deze isolatiemaatregel in de stal wel 5 OC koeler zijn dan buiten. Ook ventilatie is noodzakelijk, zodat de koe niet zelf al haar energie gebruikt om zichzelf te koelen. Als dit gebeurt, gaat de koe sneller ademen en meer drinken.

In een koude winter, in een slecht geïsoleerde stal, hebben dieren meer voedsel nodig voor extra warmteproductie. Dit komt ten nadele van de groei. In alle seizoenen is stalisolatie kortom een onmisbare factor.

Kwaliteitsborging groente en fruit

Ook in opslaghallen levert isolatie veel voordelen op. Groente en fruit in bewaarplaatsen zijn erg gevoelig voor temperatuurschommelingen. Een optimale klimaatbeheersing is daarom essentieel voor de kwaliteit van deze producten. Isolatie zorgt voor zowel een goed binnenklimaat als een constante binnentemperatuur. Daarnaast gaat een luchtdichte isolatie condensatie in de winter tegen. Zo ontstaan er geen vochtproblemen bij groente en fruit en worden ziektes en verrotting voorkomen.

Wilt u meer weten over isolatie en een optimaal binnenklimaat? En welke voordelen het biedt voor uw bedrijf? Neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden te ontdekken!