Bewaarplaatsisolatie in de praktijk

21 september 2015 – In de LTO Ledenvoordeelkrant stond afgelopen weekend een artikel over akkerbouwer Anne-Willem Maris. Hij heeft zijn bewaarplaats kort geleden door Hallen en Stallen Isolatie laten isoleren en koos daarnaast voor de isolatie van zijn werkplaats.

Bewaarplaats isoleren‘Genoeg is beter’ prijkt op de boerderij van Anne-Willem en Max Maris in Oudemolen (N.Br.). De tekst is tekenend voor de ondernemersfilosofie van Maris, die een biologisch akkerbouwbedrijf heeft. Op de 65 ha die het bedrijf telt, teelt de akkerbouwer consumptieaardappelen, winterwortelen, suikermaïs, plantuien en grasklaver.

Om aan de wensen van zijn afnemers te voldoen, schakelde Maris dit jaar bij de consumptieaardappelen over van los gestort product naar kistenbewaring. Daarvoor moest hij ook het ventilatiesysteem in de aardappelopslagplaats aanpassen. Er verdwenen onder meer enkele luchtkanalen. ‘Daardoor kwamen er stukjes niet-geïsoleerde wand bloot te liggen. Ook op een paar andere plekken was de isolatie niet meer optimaal’, vertelt Maris. ‘Daar wilde ik wat aan doen, omdat isolatie van de opslagplaats essentieel is voor een goede bewaarkwaliteit. De meeste producten bewaren we weliswaar niet lang voordat ze het bedrijf verlaten, maar ik vind het wel belangrijk om het goed te doen. Op ons bedrijf moeten we het niet hebben van kwantiteit, maar van kwaliteit. In een bewaarschuur moet het niet te warm en niet te koud zijn. Met isolatie hou je in de zomer warmte buiten, en in de winter voorkom je dat de temperatuur snel zakt. Ook draagt een goede isolatie van een aardappelbewaarplaats bij aan het voorkomen van condensvorming.’

Wilt u ook weten wat Hallen en Stallen Isolatie voor uw agrarische objecten kan betekenen? Neemt u dan contact met ons op.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.