100 miljoen m2 asbestdaken in agrarische sector

31 oktober 2015 – Op Nederlandse schuren en stallen ligt nog 100 miljoen vierkante meter asbest op daken. Volgens diverse organisaties is dit een probleem en ligt het tempo van vervanging te laag.

Om grote asbestplaten (groter dan 35 m2) te verwijderen, moeten boeren een gecertificeerd bedrijf in de arm nemen. Dit betekent kosten maken om de asbestdaken te vervangen. Het blijkt dat boeren niet massaal bezig zijn met deze vervanging.

Er is een wettelijke deadline die aangeeft dat Nederland in 2024 asbestvrij moet zijn. In het huidige tempo wordt deze deadline nooit gehaald en zal het laatste dak pas in 2044 verwijderd worden. Er is veel geld nodig om te versnellen. Er komt daarom volgend jaar 75 miljoen euro beschikbaar om boeren te stimuleren hun daken te vervangen. Volgens AgroAsbestVeilig is dit veel te weinig. Daarnaast moet volgens deze organisatie het bestaande Landelijk Stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig worden verbreed en uitgebouwd tot een Nationaal Deltaplan Sanering Asbestdaken. Zo komt hopelijk de urgentie van het asbestprobleem op alle politieke niveaus hoger op de agenda.

Volgens het Deltaplan is er meer dan 75 miljoen euro nodig om het probleem aan te pakken, anders kunnen niet alle boeren worden bediend. En voor vrijwel alle boeren is subsidie onmisbaar om hun asbestdaken aan te pakken. In de Volkskrant (31-10-2015) vertelt boer Vermue dat hij zijn dak nog jaren had laten liggen als hij geen provincie had ontvangen van de provincie.

Bronnen: Volkskrant, Boerderij.nl