Isolatie in de agrarische sector

Binnen de agrarische sector treden er in stallen, hallen, opslagtanks en koelcellen vaak problemen op als condensvorming, koudebruggen, een hoog energieverbruik en temperatuurschommelingen. Om een oplossing voor deze problematiek te vinden, is het isoleren van de agrarische gebouwen en objecten een eerste en essentiële stap. Hallen en Stallen Isolatie (H&S Isolatie) heeft veel ervaring met en kennis van het isoleren van diverse gebouwen en objecten, zowel binnen als buiten de agrarische sector. Het accent ligt op agrarische isolatie met Isofekt®PLUS spuitschuim. Met deze spuitschuim kunnen vele ruimtes en objecten geïsoleerd worden. Te denken valt aan pluimveestallen, varkensstallen, aardappelbewaarplaatsen, uienbewaarplaatsen, opslagtanks en koelcellen. Isofekt®PLUS is zowel geschikt voor isoleren bij nieuwbouwprojecten als bij renovatie.

 

Milieuvriendelijke isolatie

Door te isoleren kan er een flinke hoeveelheid energie bespaard worden. Dat is uiteraard erg goed voor het milieu. Een milieuvriendelijke agrarische sector, dat is precies wat de hedendaagse consument verlangt. Met isolatie neemt u een grote stap richting duurzaam ondernemen. Veel energiebesparing, verlaging van de CO2-uitstoot, een hoger dierenwelzijn én… Een tevreden consument!

Wist u dat de agrarische sector de afgelopen tien jaar de meeste energie bespaard heeft van alle sectoren?

Klik op de foto’s voor een grotere weergave